ناهماهنگی‌های بصری در سیمای شهر اهواز و تأثیر آن بر رفتار اجتماعی شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانیشار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

اغتشاش و ناهماهنگی بصری در چهره شهر امروز ایرانی به وضوح قابل ملاحظه است. در این میان اهواز با وجود قدمت تاریخی، امکانات فراوان نفتی، طبیعت زیبا و قابل توسعه، جریان رود کارون از وسط شهر و ... از مشکلات و ناهمانگی‌های مضاعفی در بعد بصری رنج می‌برد. در این پژوهش از دیدگاه‌های صاحب‌نظرانی همچون کویین لینچ، دیوید هاروی، یان گل و همین‌طور نظریه کنش متقابل نمادین و نشانه‌شناسی به ویژه نشانه‌های شهری بهره برده‌ایم. همچنین در این مطالعه بر آنیم تا ضمن نشان دادن پاره‌ای از این ناملایمات  بصری، با رویکرد کمی و کیفی و با استفاده از نگاه صاحب‌نظران حوزه شهری گامی هرچند کوچک در جهت برون رفت ارائه نماییم. جامعه آماری ما افراد 15سال به بالای شهر اهواز بوده که در بعد کمی با استفاده از پرسشنامه و در بعد کیفی با عده‌ای از نخبگان و مطلعین منطقه مصاحبه حضوری داشته‌ایم. آنگاه با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل مجموعه داده‌های کمی پرداخته و در نهایت و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات فراهم شده نتیجه حاصله نشان داد که بین ناهماهنگی‌های بصری و رفتار اجتماعی یک رابطه معنادار وجود دارد ضمن اینکه در بعد کیفی نخبگان و مطلعین منطقه نیز بر این مهم صحه گذاشته که در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادات به بررسی و تحلیل آن پرداخته‌ایم.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visual disharmonies of the Ahvaz city image and its effect on social behavior of citizens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Razeghi 1
  • Mehrdad Navabakhsh 2
  • Hamid Ansari 3
چکیده [English]

Nowadays, visiual confusion and disharmonies is clearly visible in the face of Iran,s cities. Ahvaz, despite a long history, richoil resources, beautiful nature and development and flow of Karun River through the city is suffering from visual problems and disharmonies. In this study, we benifited from the views of experts such as Kevin Lynch, David Harvey, Jan Gehl as well as symbolic interaction theory and semiotics and urban landmarks in particular. Also in this study we tried to show some of the visual confusions using quantitative and qualitative research and applying the experts views in urban field to take some steps, although little, to get out of this problem. The population of this study were the people over 15 years in Ahvaz . in terms of quantitative, we used the questionnaire and in terms of qualitative,we interviewed some elites and well- informed in area. Then the software spss analysed the qualitative data and finally, after analyzing the data, we concluded that there is a significant relationship between visual disharmony and social behavior. Besides, the elite and well- informed also endorsed the point in which it was discussed in conclusions and recommendation chapter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual disharmony
  • city image
  • Social Behavior
  • Citizens
  • Ahvaz