اسطوره‏ زدایی در روایت‏های شبکه‏ی خبری ‏BBC از خبرهای مذهبی و دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی

2 استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
این پژوهش در پی تحلیل روایت‏های خبری بی بی سی فارسی در خصوص پوشش خبری وقایع موسوم به اهانت به پیامبر توسط مجله کارتونی شارلی ابدو فرانسه است. به عبارت دیگر این پژوهش می‌کوشد نسبت به سیاست‌های خبری و رسانه‌ای در خصوص واقعه مورد نظر شناخت پیدا کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی روایت های تلویزیون BBCفارسیاز حادثه مجله کارتونی شارلی ابدو که هتک حرمت پیامبر اسلام بود، است. به همین منظور از نظریه‌های انتقادی حوزه خبر همچون چارچوب‌سازی، انگاره‏سازی و نظریه گفتمان و ایدئولوژی و نظریات مربوط به حوزه دیپلماسی استفاده شده است. برای گردآوری داده های این تحقیق از روش مشاهده و استفاده از اسناد دیداری در راستای شناسایی شاخص های مورد بررسی در روایت های تلویزیون BBCاستفاده شد. نتیجه بررسی ها نشان داد که رسانه‏های مختلف بر اساس سیاست‏های رسانه‏ای و خبری که دارند، در صدد برجسته‏سازی بخش هایی از خبر هستند که بتوانند مخاطب خود را جذب کنند و خبرهای خود را واقعی جلوه دهند و معمولا گرایشات سیاسی در این فرایند دخالت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A causative comparative analysis of the narrative on french cartoon magazine, charlie hebdo (BBC 'S PERSIAN CHANNEL AND IRAN'S TV)

نویسندگان [English]

  • لیلا شعبانی 1
  • bagher saroukhani 2
2 Professor of Sociology, Islamic Azad University, Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The current research investigates the similarities and differences of various narratives made by BBC and Iran’s national channel on covering the news about the so called events regarding the insults against the holy prophet made by the French Charlie Hebdo cartoon magazine. In other words, the current research intends to recognize the news and media policies on this event. The main aim of the current research is to compare the narratives made by BBC and Iran’s national channel on the event. Therefore, such critical theories as framing theory, imaging theory, discourse theory , ideology and the theories on diplomacy were applied. Here, a comparative study of the narration methods and the analysis of the two above mentioned channels was done. In order to collect data, the observation method and the visual documents were used in order to identify the indices applied for the narratives. The results showed that different media with their own news and policies try to stress on the news which can attract audiences so that they may believe the news as the real ones.
Keywords: insulting the holy prophet, media policy, narrative analysis, National channel

کلیدواژه‌ها [English]

  • insulting the holy prophet
  • Media Policy
  • narrative analysis
  • National channel