پیشگیری از جرائم بانکی از طریق ارتقاء مسئولیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

مسئولیت اجتماعی بانک‌ها به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که پیاده­ سازی اصول و مقرره­ های آن در بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که در صورت اجرایی شدن آن، کاهش جرائم و تخلفات بانکی، یکی از کاربردهای آن می‌باشد. در واقع مسئولیت اجتماعی بانک (CSR)، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده از طریق کارکردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا می‌توان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالش‌های شرکت‌ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در 10 اصل به دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک‌ها می‌باشد که امروزه 68 بانک بین‌المللی آن را پذیرفته ­اند. پس در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی اس آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازوکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی – تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرائم بانکی پرداخته شود. یافته­ های تحقیق نشان می­ دهد ارتقاء مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از جرئم بانکی مؤثر می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventing Bank Offenses Through Promoting Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • Ramin Alizadeh 1
  • hossein gholami 2
  • Mohammad Ali Jahed 1
1 Department of Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Associate Professor of Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Corporate social responsibility (banks) is one of important banking system issues which one of its effects is preventing banking crimes. Implementation of social responsibility principles and disciplines is of high importance in banks. Actually, “social responsibility’ pattern is a managerial expression ,when exercising ,crimes and banking crimes reduction is one of its functions. Actually CSR or corporate social responsibility is commitment of business sector for cooperating in sustainable economic development through working with staff, family and society for improving the quality and in this regard ISO 26000 and equator principle in 10 articles following social standardization of banks which today are accepted by 68 international banks, could be referred to. Therefore, in fact corporate social responsibility or CSR, is a managerial discussion which entered into law, as well. Since it is a prevention mechanism and could be used in banking laws, as well. Prevention system caused by corporate social responsibility also is a self-regulation mechanism which is considered as one of the most important noncriminal techniques. In this paper, there is an attempt to study its role in preventing banking crimes through descriptive-analytical method aiming to express social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • banking crime
  • equator principle
  • ISO 26000