بررسی تجربه ی زیسته ی زنان و مردان مبتلا به سرطان در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سرطان یکی از شایع ترین بیماری ها در سطح جهان است. این بیماری می تواند بر ابعاد مختلف زندگی فرد تاثیر بگذارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر این بیماری بر زندگی بیماران سرطانی و تجربه زیسته این افراد است. به همین منظور ۱۴ زن و ۶ مرد سرپرست خانوار که با روش گلوله برفی انتخاب شده بودند با مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته از طریق برنامه مکس کیو دی ای، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این تحقیق نشان دادند که این بیماری در دو بعد اقتصادی و اجتماعی بر روی افراد تاثیر می گذارد. در بعد اقصادی هزینه ی بالای درمان، سپس از دست دادن شغل و مصرف کننده بودن باعث اختلال در زندگی فرد می­ شود و در بعد اجتماعی تجربه احساس طرد، تنهایی، تحمل کلیشه های جنسیتی، بی توجهی برخی پزشکان، عدم اختصاص وقت کافی برای بیمار توسط پزشک، تشخیص های غلط و عدم حفظ عزت نفس افراد توسط سازمان­ ها از مهم ­ترین موارد گزارش شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the experience of men and women with cancer in Tehran

نویسندگان [English]

  • shamim sherafat 1
  • kiana taghikhan 2
1 PhD student in Sociology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 M.A in psychology of exceptional children,, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cancer is one of the most common diseases in the world. This condition can affect many aspects of a person's life. The aim of this study is to investigate the effect of this disease on the lives of cancer patients and the lived experience of these people. For this purpose, 14 women and 6 male heads of households who were selected by snowball method were examined through in-depth semi-structured interviews. The data was examined by MAXQDA program. The findings show that the disease affects people in both economic and social terms. In the economic dimension, the high cost of treatment, then the loss of job and being a consumer disrupts a person's life, and in the social dimension, the experience of feeling rejected, lonely, enduring gender stereotypes, neglecting of some doctors, not allocating enough time for the patient, misdiagnose and humiliation of the charities were among the information found in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cancer
  • misdiagnose
  • Social Issues
  • economical issues