بررسی نقش مدیریت رسانه و محتوا درکاهش مخاطبان رادیو گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه گیلان، ایران.

2 دانشجوی مقطع دکتری- بازنشسته سازمان صدا و سیما- مدرس دانشگاه آزاد واحد رشت

چکیده

 هدف این مقاله  طرح موضوع نقش مدیریت  و محتوای رسانه در کاهش مخاطبان رادیو گیلان  است.  بنابر اعلام واحد سنجش صدا و سیمای مرکز گیلان،  مخاطبان رادیو گیلان در سال 88  در حدود 20 درصد بوده اندکه  این میزان در مقایسه با سال های 81 تا 85  افت قابل توجه ای داشته است. روش استفاده شده برای شناخت دلایل و به عبارتی پاسخ به پرسش های محوری تحقیق،  روش کیفی  بوده‌است. همچنین در بین تکنیک های موجود در روش کیفی ، از تکنیک مصاحبه ی کارشناسی استفاده‌شد جامعه نمونه مورد مطالعه هم چند تن از افراد خبره ، توانا و پیشکسوت رادیو گیلان بودند گفتنی است در این تحقیق جایگاه مشاغل تولید از جمله برنامه ساز ،گوینده ، نویسنده و گزارشگر هم به دلیل حساسیت این مشاغل و تأثیر گذاری آنان در انتقال مطلوب پیام یا برعکس ، مد نظر قرار گرفت. یافته‌های کانونی این پژوهش مؤیّد آن است که کارشناسان ، در صدر عوامل ، نوع ِمدیریت واحد رادیو را در کاهش مخاطبان مؤثر دانسته اند. در مراحل بعدی نقش تولید کنندگان برنامه ها برجسته شده است و استدلال کارشناسان این بوده است که محتوا یا پیام  به خودی خود تولید نمی شود و تولید کنندگان بر محتوا تأثیر گذارند. از این روکارشناسان ، کیفیت و ویژگی پیام تولیدی را در افت مخاطب رادیو مؤثر ارزیابی کرده اند. استدلال بیشتر مصاحبه شوندگان این بوده است که به علت فقدان مدیریت مناسب پیام ، هدایت نیروها از یکطرف و  ارسال پیام مطلوب از طرف دیگر ، دچار آسیب شده است که به نظر آنان ، دقت در جذبِ کارکنان زبده ی بخش تولید به ویژه با   تأکید بر تخصص ، و گزینش مدیران براساس معیارهای مدیریت رسانه می تواند راهکاری مناسب  برای افزایش مخاطبان رادیو باشد . و اما تأملی در واژه های کلیدی ، پرینگل و استار مدیریت رسانه را شامل « وظایف برنامه‏ریزی، سازماندهی، بسیج منابع، هدایت و کنترل دانسته‌اند و مهارت‌‏های مدیر رسانه‌ای را در سه مهارت فنی، انسانی و ادراکی خلاصه می‌کنند.» مک کوایل هم در باره محتوا می گوید : مشهودترین و در دسترس ترین گواه فعالیت رسانه های جمعی ، آثاری است که در این رسانه ها تولید وپخش می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of media and content management in reducing the audience of Radio Gilan

نویسندگان [English]

  • Fardin Alikhah 1
  • Abdoreza Fadaei Forghan 2
1 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Sociology, University of Guilan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this article is to discuss the role of media management and content in reducing the audience of Radio Gilan. According to the Gilan Center Broadcasting Unit, the audience of Gilan Radio in 1988 was about 20%, which is a significant decrease compared to 81 to 85 years. The method used to identify the reasons, in other words, to answer the central questions of the research, has been a qualitative method. Also, among the techniques in the qualitative method, the technique of expert interviews was used. The sample population was several experts, capable and veterans of Radio Gilan. The reporter was also considered because of the sensitivity of these jobs and their impact on the optimal transmission of the message or vice versa. The focal findings of this study confirm that experts, among other factors, have considered the type of radio unit management to be effective in reducing the audience. In later stages, the role of program producers was highlighted, and experts argued that content or messages were not produced by themselves and that producers influenced the content. From these surface experts, the quality and characteristics of the produced message have been evaluated as effective in reducing the radio audience. Most of the interviewees argued that due to the lack of proper message management, directing the forces on the one hand and sending the desired message on the other hand, they think that the accuracy in attracting the best employees in the production sector, especially with emphasis on expertise , And selecting managers based on media management criteria can be a good way to increase radio audience. As for reflection on keywords, Pringle and Starr consider media management to include "planning, organizing, resource mobilization, directing, and control tasks, and summarize media manager's skills in three skills: technical, human, and perceptual." "The most obvious and accessible evidence of mass media activity is the works that are produced and broadcast in that medium," McQuail said of the content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management of media
  • Content
  • Audience
  • Gilan Radio