دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 65، شهریور 1399، صفحه 1-203 
1. مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

صفحه 1-24

حمیدرضا اشراقی؛ رحمت الله امیر احمدی؛ محمدرضا نعیمی


7. تحلیل رمان‌های «جزیره سرگردانی» و «ساربان سرگردان» با نظریه تفسیرگرایانه

صفحه 137-149

باقر قشلاقی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ جمشید مصباحی پور ایرانیان