دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 65، تابستان 1399، صفحه 1-202 
1. مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

صفحه 1-20

حمیدرضا اشراقی؛ رحمت الله امیر احمدی؛ محمدرضا نعیمی


3. تحلیل مقایسه ای کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل و سرای سالمندی استان گیلان و عوامل موثر بر آن

صفحه 41-61

مجید حسینی نثار؛ حبیب اله زنجانی؛ سید محمد سید میرزایی؛ علیرضا کلدی


7. تحلیل رمان‌های «جزیره سرگردانی» و «ساربان سرگردان» با نظریه تفسیرگرایانه

صفحه 128-146

باقر قشلاقی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ جمشید مصباحی پور ایرانیان