دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 20، فروردین 1388 (20) 
4. پژوهشی در خصوص الگوی اخلاق رسانه­ای

علی دلاوری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ سید وحید عقیلی؛ فیروز دیندار فرکوش


7. بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در قومیت

مهدی قدیمی؛ ایوب مردانی؛ سیداحمد مرتضوی؛ عیدی‌ محمد سواری؛ فرزاد مردانی