دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 68، خرداد 1400، صفحه 1-202 
عوامل اجتماعی مؤثر بر آزار جنسی غیرکلامی زنان معلول استان مازندران

صفحه 53-73

آفاق رستمیان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی با تأکید بر عوامل اجتماعی

صفحه 116-130

میثم شمسیان؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نوروز هاشم زهی