راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نگارش مقالات، برای انتشار در مجله ­ی علمی پژوهشی تغییرات اجتماعی- فرهنگی

مجله­ ی علمی-پژوهشی تغییرات اجتماعی- فرهنگی، نشریه‌ای تخصصی در حوزه­ ی جامعه شناسی است که با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت معیارهای فعالیت علمی-پژوهشی اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه­ی تخصصی مزبور برخوردار باشند. نویسندگان مقالات موظف به رعایت استانداردهای اجتماع علمی در نگارش مقالات خود و متعهد به لحاظ حداکثری گرایش‌‏های پژوهشی مطلوب و مدنظر نشریه هستند.

الف) نکات کلیدی:

 • مقاله های دریافت شده نخست به وسیله ی هیئت تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت انطباق با معیارهای مجله، به منظور ارزیابی به صورت بی نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب نظر در موضوع مقاله ارسال می شوند (انتخاب داوران بر عهده ی هیئت تحریریه خواهد بود).
 • هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز ویرایش و تلخیص و اصلاح مقاله ها آزاد است.
 • مسئولیت مطالب هر مقاله بر عهده ی نویسنده است.
 • مقاله های ارسال شده قبلا در مجله ی دیگر یا مجموعه مقاله ها، سمینار (داخلی، ملی یا بین الملی) به چاپ نرسیده یا همزمان برای چاپ به جای دیگر سپرده نشده باشند.
 • تمامی مقاله های ارسالی در صورت تأیید یا رد مقاله در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقاله های رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 • محتوای مقاله باید با اهداف مجله متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیئت تحریریه است).
 • در نگارش مقالات، قواعد علمی متعارف، در پژوهش‏‌های کمی و کیفی را رعایت کنید.
 • حداکثر تعداد صفحات مقالات قابل ارزیابی، 25 صفحه، با مشخصات فوق الذکر است. مقالات با تعداد صفحات بیشتر، از دستور کار ارزیابی مجله خارج خواهند شد.
 • مجله­‌ی تغییرات اجتماعی_ فرهنگی از انتشار مقالات چاپ شده ‏یا در حال ارزیابی در سایر مجلات، جلوگیری می‏‌کند.
 • تکمیل فرم‌ تعهدنامه نویسنده‌گان و فرم تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مقاله الزامی است.

ب) راهنمای نگارش مقاله:

 • مقاله در یک کاغذ A4 به صورت یک خط در میان (فاصله هر سطر 1 سانتی‌متر) و کل سطور 20 سطر در یک برگ، طوری که با فاصله 5/5 سانتی‌متر از بالا، 4 سانتی‌متر از سمت چپ و راست، 4/5 سانتی­متر از سمت پائین در کاغذ A4  از طرفین کادربندی گردد و در نرم‌افزار Microsoft Word 2007  تحت ویندوز XP تایپ و در سامانه مجله بارگذاری گردد

 • تعداد صفحات هر مقاله حتی‌الامکان بین 25ـ15 صفحه در قطع وزیری با فونت (B- Mitra- 13) و تیتر سطور با فونت (B-Titr- 10) و (فونت 10 برای Time New Roman متن انگلیسی و واژگان انگلیسی در متن).

 • در تایپ متن مقاله‌ها فاصله بین کلمات «ها»، «می» و ضمایر از فعل و غیره از هم جدا شوند (مثل: می‌شود، شماره‌ها و رفته‌ایم) و هم‌چنین کلماتی که از دو قسمت تشکیل شده‌اند (مثل: صاحب‌نظران و . . .) جدا نوشته شوند، تمامی زیرنویس‌ها به ترتیب شماره، در آخر هر صفحه آورده شود و هم‌چنین منابع رفرنس‌های داده شده در آخر هر صفحه ذکر گردند. لازم به ذکر است که اندازه حروف، ارقام و مشخصات داخل جدول‌ها و نمودارها باید با فونت ((Bold)6ـB-Zar) بوده باشند و اندازه آن‌ها تا حد لازم کوچک شوند تا تناسب صفحه را به هم نزنند.

 • پاراگراف‌بندی متن مقاله به درستی رعایت گردد و مقاله ویرایش‌شده و نهایی به دفتر فصلنامه ارسال شود تا جایی که ممکن باشد از کلمات عربی مهجور استفاده نشود و به جای کلمه‌های خارجی هم، از معادل‌های فارسی جا‌افتاده‌ای که فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزیده است، استفاده شود.

 • صفحه عنوان: در صفحه اول، عنوان کامل مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسنده یا نویسنده‌ها، مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه هم به فارسی و هم به انگلیسی آورده شود. در پاورقی، نشانی پستی، شماره تلفن، پست ‌الکترونیک   (E-mail) و در صورت امکان دورنگار (Fax) اعلام گردد. اگر نویسنده‌ها بیش از دو نفر باشند، مکاتبه‌دار مقاله باید مشخص گردد. اعلام آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی نویسنده یا نویسندگان به دفتر فصلنامه الزامی است.

 • متن: چارچوب مقاله بایستی شامل چکیده در صفحه اول مقاله (از ارایه مشخصات نویسندگان در قسمت چکیده فارسی و انگلیسی جداً خودداری شود) مقدمه، روش پژوهش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری بوده باشد. بعبارتی:

چکیده:

 • خلاصه مقاله (چکیده) باید حداکثر در 200 کلمه در یک پاراگراف به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شود که شامل نام و نام خانوادگی نویسندگان، عنوان مقاله، روش پژوهش (مباحث نمونه گیری، ابزار تحقیق و نحوه جمع آوری اطلاعات)، یافته ها و نتایج پژوهش  و نیز واژگان کلیدی (key words) که حداقل 3 و حداکثر 5 واژه بوده باشد. از چکیده فارسی  بیشتر از 200 کلمه در مرحله چاپ ممانعت به عمل می آید. هم چنین اگر چکیده فارسی  فاقد چکیده انگلیسی باشد مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. چکیده انگلیسی نیز باید طبق نمونه فارسی ویرایش گردد.

مقدمه:

 • مقدمه شامل: بیان مسأله – ضرورت مسأله – مبانی نظری – اهداف (در تحقیق کیفی الزامی است) و یا فرضیه ها می باشد که موارد فوق بایستی بدون عنوان و تیتر و شماره بندی باشد.

روش:

 • روش شامل: جامعه آماری – حجم نمونه و روش نمونه گیری – ابزار گردآوری داده ها برای هر متغیر– روایی و پایایی ابزار – روش تجزیه و تحلیل داده ها می باشد که موارد فوق بایستی بدون عنوان و تیتر و شماره بندی باشد.

یافته ها:

 • یافته ها شامل: یافته های توصیفی – یافته های استنباطی (آزمون فرضیه های تحقیق) می باشند. یافته های استنباطی مطابق فرضیات ارایه شود. در نگارش فرضیه ها به عوامل اجتماعی نیز توجه شود. توجه کنید عنوان جداول با ذکر شماره در بالای جدول و عنوان شکل با ذکر شماره در زیر آن آورده شود و در صورت لزوم  منبع مربوطه نیز ذکر شود.

بحث و نتیجه گیری:

 • این قسمت شامل: نتیجه گیری و تبیین نتایج – پیشنهادهای تحقیق – منابع (توجه نمایید که تمام منابع داخل متن و منابع پایانی طبق سبک A.P.A تنظیم شود).

 

ارجاع‌دهی:

 ارجاعات در متن مقاله به صورت (نویسنده، سال: صفحه) آورده شود. مثال: (ساروخانی، 1384: 234).

 در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب حروف الفبایی تنظیم شود (بخش فارسی و لاتین مجزا) و بر اساس منابع ایجاد شده متن مقاله نوشته شود. نمونه منابع باید به چهار شکل زیر باشد.

مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره (جلد)، شماره صفحه.

• کتاب: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). نام کتاب. محل انتشار: نام ناشر.

 کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تألیف). نام کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: نام ناشر.

پایان نامهنام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تألیف). عنوان پایان نامه. نام دانشگاه، دانشکده.

 ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی آورده شوند.

تمامی منابع از راه نرم افزار اندنوت یا دیگر نرم افزارهای مشابه رفرنس دهی اشاره شوند.