تماس با ما

شماره تماس: 04532451692

فاکس: 04532451692

آدرس وب سایت نشریه:  Journal.aukh.ac.ir

پست الکترونیکی نشریه: E- mail: Faslnameh@aukh.ac.ir

                           E- mail: aukhssm@yahoo.com

آدرس پستی: خلخال- روبروی مهمانسرای جهانگردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال- طبقه سوم- دفتر مجله تغییرات اجتماعی - فرهنگی


CAPTCHA Image