اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1607
تعداد پذیرش 410
تعداد پذیرش بدون داوری 243
تعداد عدم پذیرش 667
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 558

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 404
تعداد مشاهده مقاله 201561
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 141657
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 102 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 56 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 199 روز
متوسط زمان داوری 69 روز
متوسط زمان پذیرش 431 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 435 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 298 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 193 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 994 روز
درصد پذیرش 26 %