نویسنده = سمیه تاجیک اسماعیلی
تعداد مقالات: 4
3. نقش تماشای سریال‌های ماهواره بر فرهنگ عمومی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-58

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ رقیه لطیفی