نویسنده = مهرداد نوابخش
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات تهران

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-19

یاسمن توحیدیان؛ مهرداد نوابخش؛ حسین آقا جانی مرساء


2. بررسی جامعه شناختی ناپایداری تحولات دموکراتیک در ایران معاصر

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 59-78

محمود سلطانی عزت؛ ابراهیم متقی؛ مهرداد نوابخش


3. تمایز یا تشابه؟ بررسی تغییر ذائقه فرهنگی و هنری در عصر رسانه های نوین ارتباطی (مورد مطالعه: شهروندان اهواز)

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 123-141

امیر فرخ وندی؛ حسین اقاجانی مرسا؛ مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی


4. تحلیل جامعه‌شناختی ذائقه های دینی مردم ایران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-19

ابوالفضل احمدی؛ مهرداد نوابخش؛ عبدالرضا ادهمی