نویسنده = افسانه مظفری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کیفی عوامل ارتکاب جرائم در فضای مجازی (تحلیل محتوای کیفی پرونده های جرائم سایبری)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 48-71

زهرا جاه بین؛ افسانه مظفری؛ نوروز هاشم زهی؛ سید محمد دادگران


2. جایگاه رسانه‌های اجتماعی در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 91-107

سید حامد عاملی؛ رها خرازی آذر؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری