نویسنده = زهرا حضرتی صومعه
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه کیفی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده به فرزندان دهه 80-60

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 116-139

سهیلا مبارک؛ زهرا حضرتی صومعه؛ باقر ساروخانی


5. بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در روابط زناشویی زوجین منطقه یک شهر تهران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18

محمد رحیمی؛ عالیه شکربیگی؛ باقر ساروخانی؛ زهرا حضرتی صومعه