نویسنده = طهمورث شیری
تعداد مقالات: 3
1. آسیب شناسی وضع موجود تقسیمات کشوری در ایران با نگاه به سند چشم انداز 1404

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 159-174

حسن کاظمی نیا؛ طهمورث شیری؛ رضا صفری شالی


3. نقش اعتماد اجتماعی و استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 73-92

زهرا نورانی آسیابر؛ طهمورث شیری؛ رضاعلی محسنی