نویسنده = علی اصغر عباسی اسفجیر
تعداد مقالات: 3
1. عوامل اجتماعی مؤثر بر آزار جنسی غیرکلامی زنان معلول استان مازندران

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 53-73

آفاق رستمیان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


3. اثربخشی مدل بهسازی روابط زوجین گاتمن درحل تعارضات زوجین

دوره 15، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 38-57

علی اصغر عباسی اسفجیر؛ مهرانگیز سلیمانی نیاکی