کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
تعداد مقالات: 6
1. نقش استفاده از فضای مجازی بر روابط عاطفی زوجین (مطالعه موردی: خانواده‌های تهرانی)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 62-83

وحید شالچی؛ عطیه رضایی فرح اباد؛ مسعود تقی آبادی


2. مطالعه کیفی عوامل ارتکاب جرائم در فضای مجازی (تحلیل محتوای کیفی پرونده های جرائم سایبری)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 48-71

زهرا جاه بین؛ افسانه مظفری؛ نوروز هاشم زهی؛ سید محمد دادگران


4. نقش نظام آموزشی در مواجهه با آسیب های پیش روی دانش آموزان در ارتباط با تعامل آنها با فضای مجازی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-32

سیده سارا شهابی؛ اسکندر فتحی اذر؛ علی جعفری