کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تعداد مقالات: 23
1. تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی با تأکید بر عوامل اجتماعی

دوره 18، شماره 1، بهار 1400، صفحه 116-130

میثم شمسیان؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نوروز هاشم زهی


2. مطالعه تأثیر جهانی شدن زندگی فرهنگی و سیاسی بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-21

انسیه اصغری؛ نوروز هاشم زهی؛ بهرام قدیمی


4. نقش اعتماد اجتماعی و استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-92

زهرا نورانی آسیابر؛ طهمورث شیری؛ رضاعلی محسنی


8. بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و گرایش به عفو و گذشت در شهر سنندج

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394

محسن نیازی؛ محسن نیازی؛ محمدصدیق محمدی؛ لادن نصری


10. بررسی سرمایه اجتماعی فرهنگی بین گروه های مذهبی شهرتربت جام 

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392

مهناز امیرپور؛ مهناز امیرپور؛ حمیرا منصوری


11. بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه ملی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392

حبیب صبوری خسروشاهی؛ محمد باقر ریخته‌گرزاده تهرانی


12. بررسی تاثیر ابعاد اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391

طلیعه خادمیان؛ ناصر پوررضا کریم سرا


21. مطالعه‌ی بی‌تفاوتی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386

مجتبی صداقتی فرد؛ دکتر علیرضا محسنی تبریزی