کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه جامعه‏ شناختی تأثیر تغییرات فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویتی زنان

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-39

آسیه آقائی حسین آبادی؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی


5. مطالعه تقابل معماری سنتی یا مدرن

دوره 9، شماره 4، دی 1391

اعظم مسعودی گوگانی؛ یوسف هوشمندپور