کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 20
2. مطالعه جامعه‏ شناختی تأثیر تغییرات فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویتی زنان

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-39

آسیه آقائی حسین آبادی؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی


4. نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 73-95

محبوبه عبدالصمدی؛ خدیجه سفیری؛ یعقوب موسوی


9. بررسی و تبیین جامعه شناختی اعتیاد زنان در محله های فرودست شهر اراک

دوره 15، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 31-47

عباس خسروانی؛ رضاعلی محسنی؛ حبیب صبوری خسروشاهی


10. بررسی جامعه‌شناختی برنامه‌ریزی شهری بارویکرد زنان با توجه به توسعه پایدار در شهر تهران

دوره 15، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 96-114

زهرا عزیزآبادی فراهانی؛ ساسان ودیعه؛ زهرا حضرتی صومعه


12. فراتحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان

دوره 12، شماره 4، دی 1394

محسن نیازی؛ میلاد نوروزی؛ اسما عسگری کویری


14. پیامدهای طلاق برای زنان مطلقه‌ی شهر مشهد (یک پژوهش کیفی)

دوره 11، شماره 3، مهر 1393

رضا حسنی؛ حسین قدرتی؛ مهناز امیرپور