کلیدواژه‌ها = بزهکار
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه کیفی عوامل ارتکاب جرائم در فضای مجازی (تحلیل محتوای کیفی پرونده های جرائم سایبری)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 48-71

زهرا جاه بین؛ افسانه مظفری؛ نوروز هاشم زهی؛ سید محمد دادگران


2. تأثیر گذشت  در فرآیند سازشی نظام حقوق کیفری ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394

سعید قماشی؛ سیده سارا حسینی چادگانی


3. بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390

نیر محمدپور؛ دکتر محمد باقر علیزاده اقدم؛ حسن پاشازاده؛ دکتر محمد عباس زاده