کلیدواژه‌ها = عوامل اجتماعی
عوامل اجتماعی موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی: رویکرداخلاق پژوهشی

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 37-54

عزیز پورمهدی؛ امیرحسین محمد داودی؛ کامران محمدخانی


رابطه‌ی بین عوامل اجتماعی – فرهنگی و تمایل جوانان تهرانی به ورزش همگانی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 99-117

حامد غلامپور گالشکلامی؛ خلیل میرزائی؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علیپور درویشی


عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد

دوره 16، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 113-130

حسام نصیری؛ عبدالله محمدیان؛ نعمت الله تقوی


بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثّر بر طلاق در شهرستان زنجان در سال 1387

دوره 4، شماره 2، تیر 1387

دکتر مهدی قدیمی؛ زهرا محمدی؛ رقیه عباسی