کلیدواژه‌ها = انزوای اجتماعی
بررسی تأثیر سالمندی بر از خود بیگانگی اجتماعی آن‌ها (مورد مطالعه: سالمندان ساکن آسایشگاه های شهر رشت)

دوره 17، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 24-39

رحیم حجتی سیبنی؛ علی مرادی؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ حمید پوریوسفی


تبیین جامعه شناختی رابطه بین اعتیاد اینترنتی و انزوای اجتماعی جوانان شهر تهران

دوره 15، شماره 3، آذر 1397، صفحه 18-37

زهره شعبانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ روزا کرم پور