کلیدواژه‌ها = احساس امنیت
تعداد مقالات: 2
1. نقش ساختار سازه ای ساختمان های عمومی در تغییر احساس امنیت شهروندان

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 168-187

جعفر یوسف پور؛ مهدی محمودی کامل اباد؛ سیامک پناهی


2. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار(مطالعه موردی:شهر ایلام)

دوره 10، شماره 1، بهار 1392

زهرا عبدالهی؛ سید محمد سید میرزایی؛ باقر ساروخانی؛ حشمت قبادی