کلیدواژه‌ها = بزه دیده
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر گذشت  در فرآیند سازشی نظام حقوق کیفری ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394

سعید قماشی؛ سیده سارا حسینی چادگانی


2. بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390

نیر محمدپور؛ دکتر محمد باقر علیزاده اقدم؛ حسن پاشازاده؛ دکتر محمد عباس زاده