کلیدواژه‌ها = اساتید و خبرگان خط‌مش‌گذاری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتباریابی مدل اجرای خط‌مش‌های تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-131

نسرین خدابخشی؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ مسعود قربان حسینی؛ احسان ساده