بررسی تطبیقی ابزار و لوازم آشپزخانه‌ی سنّتی و صنعتی

نویسنده

* کارشناس ارشد مردم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، مربی و مدرس دانشکده علمی کاربردی میراث فرهنگی و گردشگری تهران

چکیده

در این پروژه ابزارهای آشپزخانه سنتّی در استان گیلان و مقایسه‌ی آن با روند صنعتی مورد شناسایی قرار گرفته است. معرفی کارکرد ابزارهای مورد مطالعه نسبت به تغییرات و تفاوت‌های شکل و نوع ابزار با محیط تحقیق، جزو اهداف پژوهشی این پروژه می­باشد که با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تفسیر تحلیلی از موضوع به دنبال تاثیر فرهنگی آن می­باشد. شناسایی این اشیا در مرحله اول به نوع ثبت و ضبط زندگی و قشر اجتماعی منحصر به فرد زمان خود پرداخته و کارآیی این ابزار را در عصر و موقعیت خویش نشان می‌دهد. در مرحله دوم مقایسه صنعتی و تحلیل مردم‌شناختی آن می‌باشد. آنچه برآیند گشته، نیاز زیستی به دنبال ضرورت‌های آن، جزو اجتناب‌ناپذیر زندگی اجتماعی انسان‌ها می­باشد که این نیازها با زمان و محیط تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها