تحلیل جامعه‌شناختی موانع استقرار نهادهای جامعه‌محور در ایران بین سال‌های (1384ـ1357)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گروه علوم اجتماعی، گرمسار، ایران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

پژوهش حاضر تحلیلی جامعه‌شناختی از موانع استقرار نهادهای جامعه‌محور در ایران بین سال‌های(1384ـ1357) است، از نظر نگارندگان این مقاله استقرار نهادهای جامعه‌محور در ساختارهای اجتماعی و سیاسی ریشه دارند. در این پژوهش سعی شده است با رویکرد تاریخی عوامل اجتماعی استقرار و تداوم فعالیت‌های سازمان‌‌های اجتماع‌محور پرداخته شود. چارچوب نظری این پژوهش تلفیقی از نظریات؛ فرانسیس فوکویاما، هانا آرنت و ویلیام کورنهاوزر، یورگن هابرماس، ساموئل هانتینگتون، آلموند و وربا و چارلز تیلور است و براساس چارچوب نظری اتخاذ شده مدل نظری تحقیق به‌دست آمده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. از نظر روش‌شناسی این تحقیق کیفی و تاریخی است. روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد و داده‌هایی درباره طبقه متوسط، جامعه توده‌ای، نهادمندی سازمانی، نوع اقتدارگرایی و ادغام‌گرایی نهادها، جمع‌آوری شده و با روش تاریخی مورد تحلیل قرار گرفتند و مشخص گردید که ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی از موانع استقرار نهادهای جامعه‌محور در ایران بین سال‌های(1384ـ1357) بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociologicalanalysis of the barriers to community-based organizations from 1357 to 1384

نویسندگان [English]

  • mehdi khalafkhani 1
  • nir pir ahari 1
  • nir pir ahari 1
  • hamed blokani 2