مطالعه اثرات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی در توسعه اجتماعی روستاها (مطالعه موردی استان اردبیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 پیام نور

چکیده

امروزه برنامه‌ریزی جهت توسعه پایدار روستاها به‌‌عنوان یکی از سرفصل‌‌های مسائل اقتصادی اجتماعی کالبدی و فضایی جای خود را باز نموده است و کشورها سعی می‌نمایند با بسیج امکانات و توانمندی‌‌های خود به اهداف توسعه در تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی کالبدی فضایی نایل آیند عمران و توسعه روستایی، اقدامی بنیادی است که موجب اصلاح وضع اجتماعی، اقتصاد و فرهنگ روستا‌ می‌شود که یقیناً با ترقی همه‌جانبه روستاها، مناطق شهری نیز تأثیر لازم را گرفته و رشد همه‌جانبه را در جامعه شاهد خواهیم بود. در صورت تحقق این توسعه دو اتفاق بزرگ خواهد افتاد یکی تثبیت جمعیت و دیگری مهاجرت معکوس به روستاها و اگر برعکس روستاها مورد بی‌مهری واقع شوند جمعیت جوان و تحصیل‌کرده و توانمند محیط مستعد و بکر روستا را رها کرده و در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن‌ می‌شوند. طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی این امکان را فراهم نموده‌اند که نخست شناخت جامعی از منطقه ارایه شود و دوم اینکه علل و عوامل بروز هرگونه مشخصه اجتماعی اقتصادی و . . . تبیین گردد و سوم به‌عنوان برنامه‌ای جامع در یک افق زمانی ده‌ساله ویژگی‌های مختلف نقاط روستایی منطقه را پیش‌بینی نماید و راهکارهای اجرایی به‌منظور تحقق توسعه پایدار روستایی ترسیم شود. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی نقش طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی در توسعه روستاهای استان اردبیل‌ می‌باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و تأکید بر نگرش کارشناسان دستگاه‌‌های استانی، شهرستانی، بخشی در سه بعد اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، کاربردی ـ محیطی از طریق آزمون آماری به بررسی نقش طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی در توسعه روستاهای اردبیل و نیز به بررسی میزان تحقق‌پذیری پیشنهادهای ارائه‌شده در این طرح‌ها پرداخت‌شده و همچنین مهم‌ترین دلایل عدم تحقق پیشنهادهای مطرح‌شده در طرح‌های مذکور محدودیت اعتبارات عمرانی، ناهماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌های دست‌اندرکار توسعه روستایی و ضعف مشارکت مردمی را‌ می‌توان نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effects of reorganization schemes in the social development of rural space and rural settlements (Case Study of Ardebil)

نویسندگان [English]

  • Elahe Ajoudani 1
  • Sayed Hassan Hosseini 2
چکیده [English]

The planning for the sustainable development of rural areas as a spatial is one of the subjects of physical and environmental socio-economic issues. Countries try to achieve to the goals of development in all physical and environmental socio-economic by mobilizing their capabilities and equipments its. Civil and Rural Development, is a fundamental step that improves the social, economic and cultural village that has certainly all-round development of rural areas, urban areas also can reach to needful impact and we will see all-round development in the community. Two things will happen if this matter be achieved, one is stabilization of  population and another is  reverse migration to the countryside's And in contrary if villages  are behaved unkindly,   the young, educated and capable people will leave the vulnerable and pristine environment of the village and will inhabit in the  fringes in big cities. Organization design space and rural settlements make it possible to have a comprehensive understanding of the region to see first and second causes of any socio-economic characteristics and be explained And the third as a comprehensive program in a ten-years time horizon of rural properties in the region predict and implementation mechanisms in order to achieve sustainable rural development to be traced. This Study is to investigate the role and organization design in the development of rural space and rural settlement in Ardebil. In this study, using cross - sectional and device experts emphasize the attitude of provinces, cities, part of the social dimensions - cultural, economic, functional - the statistical tests to investigate the role of environmental projects in the organization of space and rural settlements Wiki rural development and the need to review the implementation of the proposals made in these projects as well as the reasons for non-implementation proposals The design of the development budget constraints, lack of coordination agencies and organizations involved in rural development and lack of public participation can be named.

کلیدواژه‌ها [English]

  • space reorganization plan and rural settlements
  • Social development of village
  • rural
  • rural physical and enviornmental development
  • Ardebil Province