جایگاه رسانه‌های اجتماعی در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله تلاش دارد نقش رسانه‌های اجتماعی را در دیپلماسی عمومی در جهان آینده مورد بررسی قرار دهد. تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای اجتماعی با نفوذ در لایه‌های اجتماعی به‌نظر می‌رسد نقش اساسی و محوری در عرصه دیپلماسی جهان آینده خواهند داشت. آنچه که جهان جدید را متفاوت از گذشته می‌سازد چیزی نیست جز تحول بنیادین در عرصه ارتباطات و اطلاعات که ماهیت بسیاری از مفاهیم از جمله دیپلماسی را تغییر داده و به حوزه عمومی نزدیک نموده است. در این مجموعه با کشف الگوهای ذهنی موجود با روش کیو تست و تهیه دسته کیو و اخذ نظرات فعالان عرصه رسانه و دیپلماسی به‌صورت نمونه هدفمند و تجزیه ‌و تحلیل این الگوها با تشکیل ماتریس همبستگی و بررسی واریانس عامل‌ها، در نهایت 9 الگوی ذهنی قابل ‌قبول و مهم مورد شناسایی قرار گرفت و مشخص شد که رسانه‌های اجتماعی و همچنین دیپلماسی عمومی کارکرد چندانی در ساختار دیپلماسی کشور ندارند و به همین منظور «دکترین دیپلماسی شبکه‌ای» با تعریف و ساختاری جدید مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و حوزه عمومی به‌عنوان الگویی برای دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Media in Public Diplomacy of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Ameli
  • Raha Kharazi azar
  • Mohammad SoltaniFar
  • Afsaneh Mozafari
چکیده [English]

This article tries to investigate the role of social media in the future world. New social media technologies with intrusion in social layers will have vital and basic role in future diplomacy. One thing that differentiates new world from the past is basic development in communication area and information in which changed the nature of many concepts such as diplomacy and reaches to the public part. In this collection with discovering mental patterns with Q-test method and production of Q category and acquisition of the professor's opinion in media and diplomacy branch and the analysis of these patterns with the formation of Matrix correlation and variance of factors analysis; in the end, nine mental patterns were accepted. It was clear that social media and public diplomacy in some ways are not practical in diplomatic structure of the country and due to this (doctrine network diplomacy) with new definition dependent to social networks and public field is used as a pattern for media diplomacy of Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media technologies
  • social media
  • Public Diplomacy