تحلیل گفتمان توسعه‌ ی اقتصادی از دیدگاه خرده‌ گفتمان‌های جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران.

چکیده

­­در این تحقیق مفهوم توسعه­ ی اقتصادی از دیدگاه خرده­ گفتمان­ های جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. برای سهولت کار جمهوری اسلامی به پنج دوره تقسیم شده ­است. دوره­ ی گذار، استقرار و تثبیت از پیروزی انقلاب تا انحلال حزب جمهوری اسلامی می­ باشد، دوره رحلت امام (ره) تا پایان دولت هاشمی، دوره دولت خاتمی، دوره­ ی دولت احمدی نژاد و دوره­ ی دولت روحانی را در بر می­ گیرد. ضمن شناسایی خرده­ گفتمان ها، چگونگی فراز و فرود آن ها بررسی شده و تلقی­شان نسبت به توسعه ی اقتصادی تحلیل و نقد شده­­ است. چارچوب نظری پژوهش گفتمان با خوانش لاکلائو و موفه است. روش نیز تحقیق توصیفی - تحلیلی و با استفاده از فیش برداری کتابخانه­ ای است. یافته­ های پژوهش حاکی از این است که مفهوم توسعه در هر خرده­ گفتمان بر مبنای سکوهای نظری و بستر­های هویتی، یکی از ابعاد آن برجسته شده و مابقی ویژگی­ های آن به عمد یا سهو نادیده گرفته و به حاشیه می ­رفت. دال­ های به محاق رفته، توسط گفتمان بعدی برجسته می ­شد و با دال­ های گفتمانِ مستقر مقابله می­ کرد. بر این اساس در هر کدام از مقاطع رویکرد به توسعه نگرشی تک­ بعدی و فاقد دیدگاهی جامع و همه­ جانبه ­نگر بوده­ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of economic development from the point of view of su bdiscourses in the Islamic Republic of Iran.

نویسندگان [English]

  • sayyed ghaem mousavi 1
  • Ahmad Azin 2
  • masoud jafarnejad 3
1 PhD Student of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Khorasgan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran.
چکیده [English]

In this paper,the concept of economic development is studied from the point of view of subdiscourses in the Islamic Repablic of Iran.The Islamic Repablic is devided into live periods to make the research task easy.The first period is the period of transition,establishment and stability ,from the Islamic revoluthon to the collapse of Islamic Repablic party.The second period covers the death of imam Khomeini to the presidential period of Hashemi Rafsanjani.The third period is the eight years of Mohammad K hatamis government.The fourth one is the presidential period of Ahmadinejad.Finally,the fifth period is from the beginning of Rohanis government up to now. Theortical foundation of this paper is based on "laclau"and "Mouffe" discouse and the research methodology of this research is analytical-descriptive,and data,s have been collected by library notingThe obtained data shows that the concept of development in each discowse is highlited based on aspest,s school of thought and identity structure,and the other features are purposefully  or unintentionally ignored and put aside.The ignored features,were highited by the next discourse and suppressed the features of the current discourse in a way that,in each period ,approach to ward development was, simplistic,contrastive with an opposite nature.It lack a perfact and holistic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Sub discourse
  • Economic Development
  • Islamic Republic of Iran