آسیب شناسی وضع موجود تقسیمات کشوری در ایران با نگاه به سند چشم انداز 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و آسیب‌شناسی وضع موجود تقسیمات کشوری در ایران با استفاده از روش تحقیق اسنادی (کتابخانه‌ای) و میدانی (مبتنی بر مصاحبه با خبرگان و صاحب‌نظران) به بررسی موضوع می‌پردازد. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که وضعیت موجود تقسیمات کشوری در ایران دارای آسیب‌های متعددی است که موانع عدیده‌ای را در مسیر تحقق امنیت پایدارِ مورد توجه سند چشم‌انداز 1404 رقم زده است؛ لذا نیازمند بازنگری اساسی است. این پژوهش در گامی نو‌ 19 آسیب وضع موجود در تقسیمات کشوری را در دسته‌بندی‌های «سیاسی»، «اقتصادی» و «اجتماعی» احصاء و در پایان ضمن نتیجه‌گیری 23 الزام را در 4 دسته‌بندی بروکراتیک، اجتماعی ـ فرهنگی، توسعه‌ای، و زیست‌محیطی ارائه‌ می‌‍‌‌‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

pathology of the current situation of the country's divisions in Iran with a view to the 1404 vision document

نویسندگان [English]

  • hasan kazeminia 1
  • Tahmoras Shiri 1
  • reza safarishali 2
1 Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate and pathology of the current situation of the country's divisions in Iran using the method of professor (library and field) research based on interviews with experts and thinkers.‌ The current state of divisions in Iran has several disadvantages that have created many obstacles in the way of achieving sustainable security as considered in the Vision 1404 document; therefore, it needs a fundamental review.‌ The categories "political", "economic" and "social" are counted and in the end, while concluding, it presents 23 requirements in 4 categories: bureaucratic, social, cultural, developmental, and environmental.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Country divisions
  • unbalanced development
  • sustainable security
  • population planning