دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 65، شهریور 1399، صفحه 1-203 
تحلیل رمان‌های «جزیره سرگردانی» و «ساربان سرگردان» با نظریه تفسیرگرایانه

صفحه 137-149

باقر قشلاقی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ جمشید مصباحی پور ایرانیان