اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1542
تعداد پذیرش 389
تعداد پذیرش بدون داوری 243
تعداد عدم پذیرش 620
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 542

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 383
تعداد مشاهده مقاله 150550
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 132371
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 78 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 53 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 192 روز
متوسط زمان داوری 67 روز
متوسط زمان پذیرش 429 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 435 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 176 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 145 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1044 روز
درصد پذیرش 25 %